กรอกรายละเอียด

พื้นที่นี้สำหรับ Post เพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานที่จะทำน่ะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็น ขนาดตัวอักษร Front ชื่อผู้จัดทำ ชื่ออาจารย์ หัวข้อเรื่อง
กำหนดส่ง และอื่นๆ ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: